Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website PHILONGTAITHIEN.VN.

Chúng tôi khuyến khích bạn dành thời gian đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản pháp lý giữa bạn và philongtaithien.vn dưới đây.

Bằng việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào trên website này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định của các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng website này.

Philongtaithien.vn cam kết đảm bảo tính hợp pháp của các nội dung được cung cấp trên website. Tất cả thông tin, hình ảnh và nội dung được đăng tải trên website đều tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Bản Quyền và Thương Hiệu

Website và toàn bộ nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của philongtaithien.vn hoặc bên thứ ba cấp phép cho philongtaithien.vn. Bản quyền của philongtaithien.vn được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh ‘© 2024 Phi Long Tại Thiên. All Rights Reserved’.

Bất kỳ nội dung nào trên website này, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm, đều thuộc quyền sở hữu của philongtaithien.vn và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của philongtaithien.vn đều là vi phạm quyền của philongtaithien.vn. philongtaithien.vn có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Xem thêm: Tác giả, nhóm tác giả Phi Long Tại Thiên

Nội dung

Quyền và trách nhiệm của philongtaithien.vn

Philongtaithien.vn có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Philongtaithien.vn có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của philongtaithien.vn. Theo đó, philongtaithien.vn không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong quá trình sử dụng website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của philongtaithien.vn. philongtaithien.vn cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, philongtaithien.vn sẽ thông báo cho người sử dụng bằng văn bản. Mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị nhiều tính năng bảo mật, nhưng không có dữ liệu nào được truyền trên internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, philongtaithien.vn không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, philongtaithien.vn được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

Philongtaithien.vn được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. philongtaithien.vn không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải đảm bảo rằng những thông tin, tài liệu bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa là việc bạn gửi thông tin sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Philongtaithien.vn có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không cần phải phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người sử Ddụng

Philongtaithien.vn cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: ‘© 2024 Phi Long Tại Thiên. All Rights Reserved.’

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của philongtaithien.vn; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của philongtaithien.vn.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng philongtaithien.vn và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc/nhân viên philongtaithien.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Xem thêm: Chính sách bảo mật

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Philongtaithien.vn luôn hoan nghênh ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có phần nào của website mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ với Ban Quản Trị của philongtaithien.vn.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa philongtaithien.vn và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. philongtaithien.vn có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.